Laboratoare multidisciplinare

tcs LABORATOARE MULTIDISCIPLINARE

TCS Laboratoare Multidisciplinare își propune să repertorieze și să faciliteze accesul la informații cu privire la datele, produsele și serviciile disponibile la nivel național, pentru infrastructurile experimentale care au activitate în domeniul Științelor Pământului. 

DATE

INCDFP, prin Laboratorul de Seismologie Inginerească, a desfășurat activități de cercetare de laborator pe coloane rezonante, pentru determinarea răspunsului dinamic al pământurilor / rocilor, prin solicitarea probei la vibrații sinusoidale, longitudinale și/sau transversale. Testele realizate pe coloanele rezonante de tip Drnevich și Hardin arată foarte clar reducerea modului de forfecare (G) și creșterea amortizării ( ξ) cu creșterea stării de deformație din pământuri / roci (𝝲). Aceste date pot fi utile și pentru studii de propagare / amplificare a undelor seismice (modele liniare  și neliniare).

Laboratorul de paleomagnetism din Facultatea de Fizică (Universitatea din București) este specializat în cercetări  de paleomagnetism și rockmagnetism cu aplicații în studiul câmpului magnetic terestru, tectonică, mediu și arheomagnetism. Detalii despre dotarea și serviciile în cadrul laboratorului pot fi găsite la https://eeris.eu/ERIF-2000-000P-0458.

PRODUSE ȘI SERVICII

Produsele și serviciile sunt utile, în principal, pentru analiza condițiilor locale de teren, din punctul de vedere al proiectării construcțiilor rezistente la seism, în analizele de hazard seismic și în studiile de microzonare seismică. Ele constau în experimente de laborator sau teste în situ, pentru obținerea parametrilor de interes. 

Laboratorul de Seismologie Inginerească al INCDFP a efectuat teste experimentale pentru determinarea răspunsului dinamic al rocilor (pământurilor) atât pentru amplasamentul unor obiective de importanță (Centrala Nucleară de la Cernavodă, baraje), cât și pentru câteva tipuri reprezentative de roci (pământuri) din regiunea București. Momentan, Laboratorul de Seismologie Inginerească este în curs de modernizare cu echipamente de ultimă generație (coloană rezonantă de tip Hardin), întrucât echipamentele existente sunt uzate fizic și moral.

În cadrul laboratorului de paleomagnetism din Facultatea de Fizică sunt oferite o serie de servicii legate de analize paleomagnetice, măsurători de rockmagnetism, anizotropia magnetică a rocilor și mineralelor, environmental magnetism și arheomagnetism.