Informații și modelări geologice

tcs Informații și Modelări Geologice

Acest TCS oferă seturi de date privind hărțile geologice, forajele (puțuri verticale construite pentru extracția apei, petrolului sau gazelor), modelele geologice 3D și 4D, etc.

Facultatea de Geologie și Geofizică (FGG) a Universității București (UB) participă cu date geologice furnizate sub formă de secțiuni/ hărți și date geofizice (în funcție de obiective, acestea pot include date seismice, electrice sau electromagnetice) furnizate sub formă de secțiuni/grafice/modele. FGG poate participa la construirea și validarea modelului geologic regional cu integrarea datelor geologice și geofizice, folosindu-se de experiența sa vastă în contexte geotectonice complexe, cum ar fi Munții Carpații și Marea Neagră.

ECHIPAMENT

  • Stație de lucru performantă pentru interpretare geologică integrată (seismică, puțuri, cutremure, aflorimente și alte seturi de date).
  • Bază de date cu date geologice/geofizice existente publicate și brevetate
  • Măsurători pe teren 

DATE

  • Interpretarea seismică
  • Modele geologice (hărți, secțiuni transversale, modele 3D)
  • Baza de date ArcGIS