GNSS/GPS

tcs GNSS

TCS GNSS (Sistem Satelitar de Navigație Globală) colectează și furnizează date, produse și servicii GNSS disponibile la nivel național.

DATE

Rețeaua permanentă de stații GPS/GNSS – NIEP GLASS node distribuie date GNSS din România și include date de la stațiile gestionate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INCDFP, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar și compania Top Geocart.

  • Rețeaua GNSS INCDFP este formată din 30 de staţii operaţionale în timp-real. Acestea furnizează observaţii ale mişcărilor crustale pentru o analiză îmbunătăţită a interconexiunilor suprafaţă – adâncime ale seismelor de adâncime medie, cât şi măsurători avansate, riguroase şi de mare precizie ale condiţiilor meteorologice pentru prognoze meteo, monitorizarea climatului, precursori seismici (studii ionosferice), studii seismice, poziţionare şi navigaţie GPS şi alte tipuri de  cercetări complementare. (https://eeris.eu/ERIF-2000-000J-0204).
  • Rețeaua GNSS GeoPontica reţea transfrontalieră compusă din 13 staţii geodinamice la sol, on-line amplasate în zona costieră a României gestionată de către GeoEcoMar. GeoPontica furnizează date din reţelele geodezice din partea de vest a Mării Negre – România privind mişcările verticale ale crustei terestre (isostazie, ridicare, subsidenţă, tasare etc.); Mişcările orizontale ale crustei terestre datorate tectonicii globale (mişcarea plăcilor litosferice) şi mişcările relative ale blocurilor tectonice; Variațiile nivelului mediu al mării. (https://erris.gov.ro/EUXINUS–Black-Sea-Security-Syst)
  • Rețeaua GNSS TGRef gestionată de compania TopGeocart  cuprinde 7 stații cu amplasamente pe clădiri, furnizează corecții RTK  în 7 oraşe din zona centrală şi din estul României dar și corecții DGPS pentru aproape întreg teritoriul țării (http://www.topgeocart.ro/statii-de-referinta_6.htm)

Bază de date GNSS – http://91.212.254.48:8080/glasswebui/

PRODUSE ȘI SERVICII