Hazarde antropogenice

tcs Hazarde antropogenice

TCS Hazarde Antropogenice (TCS-HA) își propune să ofere un mediu și facilități pentru efectuarea de cercetări privind hazardul si riscul  asociat seismicitatii antropice (seismicitatii induse), în special legate de explorarea și exploatarea resurselor geologice. 

Datele de seismicitate indusa reprezintă seturi multidisciplinare de date geofizice care includ datele seismologice, datele geodetice și geologice precum și, în mod special, date tehnologice asociate activităților umane (e.g., exploatării hidrocarburilor, activităților miniere, injectării/extragerii de fluide asociate cu inmagazinarea de gaze) care au dus, sau pot duce la generarea activității seismice într-o zona identificată. Întrucât diferite activități de explorare și/sau exploatare a resurselor geologice se desfășoară într-un cadru specific de condiții naturale și presupune procese tehnologice particulare bine definite, produsele și date privind riscuri antropice sunt grupate în studii de caz specifice denumite episoade de Seismicitate Indusa (episoade SI). Episoade SI sunt împărțite in următoarele categorii principale:

 • SI asociata exploatării de petrol si gaze naturale
 • SI asociata exploatarii miniere (subterane) 
 • SI asociata exploatarii din cariere (explozii de roci)
 • SI asociata barajelor de acumulare (datorita variatiei nivelului ape din baraj)

DATE

 • Date seismologice: forme de undă înregistrate la stații permanente (RSN-INCDFP) și stații temporare (în apropierea zonelor corespunzătoare episoadelor), cataloage de cutremure și parametrii cutremurelor
 • Date geofizice: date geodetice 
 • Date geologice: observații geologice în aflorimente, hărți geologice
 • Date geotehnice: observație geologică în foraje de mică adâncime
 • Date tehnologice: serii de timp ce descriu procesul tehnologic corespunzător episodului de seismicitate induse (e.g., variația în timp a presiunilor și debitelor de pompare în cazul forajelor de exploatare, variația nivelului apei din baraj)

PRODUSE ȘI SERVICII

 • Portal cu seturi de date multidisciplinare asociate episoadelor SI
 • Metadate corespunzătoare fiecărui studiu de caz 
 • Metadate specifice fiecărui tip/set de date din cadrul episoadelor SI
 • Instrumente de acces și vizualizare a datelor în cadrul platformei TCS-AH
 • Serii (corelate) de timp cu parametri geofizici și tehnologici și cataloage detaliate de cutremure asociate
 • Hărți de hazard/risc seismic asociat