Ce este EPOS?

Scurtă descriere

EPOS (Sistemul European de Observare a Plăcilor Tectonice) este o infrastructură paneuropeană în domeniul Științelor Pământului ce oferă acces virtual la date, produse și servicii, precum și acces fizic la instalații pentru o comunitate largă de utilizatori.


EPOS integrează facilități și infrastructuri europene existente (și viitoare) într-o infrastructură unică, distribuită și sustenabilă, profitând din plin de noile oportunități ale științei în era digitală.

EPOS este format din patru elemente care reprezintă coloana vertebrală științifică/tehnică a întregii entități:

 • Infrastructuri Naționale de Cercetare – oferă acces la date și servicii pentru diverse comunități la nivel național. Aceste infrastructuri europene includ rețele geofizice, laboratoare și instrumente de modelare pentru cercetări științifice în domeniul Științelor Pământului. EPOS ERIC – este consorțiul european care coordonează infrastructura de cercetare EPOS. Cadrul juridic ERIC urmărește să ofere un plan de guvernanță eficient pentru TCS și ICS.
 • Servicii Tematice de bază (TCS) – sunt entități transnaționale care reprezintă diferite domenii ale Științelor Pământului (seismologie, vulcanologie, geodezie, geologie). În plus, TCS va oferi acces la noi produse și servicii comunității de utilizatori.
 • Servicii Integrate de bază (ICS) – reprezintă noua infrastructură digitală care oferă acces la date multidisciplinare, produse (inclusiv date sintetice de la simulări, instrumente de procesare și vizualizare) și servicii disponibile în sistemele TCS și NRI (infrastructuri de cercetare), pentru diverși utilizatori, incluzând, dar fără a se limita la comunitatea științifică, mediul economic și publicul larg.

Viziunea EPOS

 • Asigurarea utilizării și reutilizării sustenabile și generale a datelor și produselor multidisciplinare din domeniul Științelor Pământului, promovând cercetarea de ultimă oră și inovarea.
 • Să facă posibilă o mai bună înțelegere a dinamicii suprafeței și interiorului Pământului și să folosească acest progres științific pentru evaluarea geohazardelor și pentru utilizarea și exploatarea durabilă a georesurselor.

Contextul EPOS-RO

România, reprezentată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a fost implicată în proiectul EPOS încă de la început și a participat la toate fazele proiectului (Faza de Pregătire, Faza de Implementare și Faza de Sustenabilitate) alături de alte universități și instituții de cercetare europene.
Implicarea României în EPOS este în concordanță cu obiectivele strategice naționale de consolidare, integrare și asigurare a unei utilizări adecvate a infrastructurilor sale de cercetare, răspunzând cerințelor principalelor inițiative și programe de cercetare științifică și tehnologică.
În cadrul celei de-a 8-a reuniuni a Adunării Generale EPOS ERIC, organizată în decembrie 2020, România a aderat la EPOS ERIC în calitate de membru oficial.
Înființat în 2018, EPOS-ERIC reunește în prezent 14 țări: 13 țări în calitate de membri oficiali (Belgia, Danemarca, Franța, Grecia, Islanda, Italia, Norvegia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Regatul Unit) și o țară care participă în calitate de observator, Elveția.

Avantajele participării României la EPOS

 • Inițierea de cercetări inovatoare bazată pe accesul prioritar la serviciile EPOS;
 • Accesul la Servicii Tematice (TCS) de Seismologie, GNSS, Seismicitate indusă, etc., incluzând aici și accesul la facilitățile experimentale;
 • Accesul la Servicii Integrate (ICS) pentru vizualizarea și procesarea datelor standardizate și validate din punct de vedere al calității;
 • Dezvoltarea de noi produse și servicii de cercetare bazate pe date de observație prin schimbul de bune practici;
 • Creșterea gradului de utilizare și valorificare a datelor de observație înregistrate și stocate de către infrastructurile de cercetare naționale prin cercetări și colaborări naționale și internaționale;
 • Crearea de conexiuni cu alte rețele și infrastructuri din domeniul Științelor Pământului (științele marine, spațiu și mediu, etc.).