Ce este EPOS-RO?

EPOS-RO este o infrastructură națională distribuită care facilitează integrarea și utilizarea datelor, produselor și serviciilor provenite de la infrastructurile naționale de cercetare din domeniul Științelor Pământului. Principalul obiectiv este obținerea unei platforme românești de cercetare multidisciplinară eficientă și cuprinzătoare pentru Științele Pământului.

Fondat în 2014, EPOS-RO este un consorțiu român format din șapte instituții naționale din domeniul Științelor Pământului ce dețin infrastructuri și facilități geofizice:

  • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP)
  • Institutul Național Român pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar)
  • Institutul Geologic Român (IGR)
  • Universitatea din București prin Facultatea de Geologie și Geofizică și Facultatea de Fizică
  • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă (URBAN-INCERC)
  • Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB)
  • Academia Română prin Institutul de Geodinamică „Sabba S . Ștefănescu”

Comunitatea științifică națională română contribuie de mulți ani la EPOS și la integrarea infrastructurilor de cercetare în științele solide ale Pământului. Dovedind interesul comunității de cercetare, EPOS a fost inclus în anul 2017 în Foaia de parcurs a infrastructurilor de cercetare naționale, în conformitate cu prevederile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

România contribuie la EPOS-ERIC prin facilitarea accesului la datele de observare a infrastructurilor naționale de cercetare, oferind servicii în domeniul: seismologie, date GNSS, Observator în apropierea faliilor (NFO), date și modelare geologică, hazarde antropice, laboratoare la scară largă.

Viziunea EPOS-RO:

Să permită o cercetare interdisciplinară și multidisciplinară folosind date seismologice, geofizice cu date geologice satelitare pentru analize mai simple a hazardelor naturale și pentru o mai bună înțelegere a dependențelor dintre diferite elemente ale mediului natural.

Să stabilească un plan pe termen lung care să faciliteze utilizarea în mod integrat a datelor, produselor și serviciilor provenite de la infrastructurile de cercetare naționale din domeniul Științelor Pământului.

Caracteristicile EPOS-RO:

EPOS-RO va fi o infrastructură de tip ”open-access” în care cercetătorii din domeniul Științelor Pământului vor beneficia de serviciile oferite de aceasta pentru o mai bună înțelegere a proceselor dinamice ale Pământului.

EPOS-RO va:

  • Stoca și arhiva date seismice geologice, geodezice și observații geochimice la nivel național;
  • Oferi acces pentru vizualizarea și analiza datelor pentru diferite tipuri de utilizatori;
  • Furniza o comunicare și interacție mai eficientă între diferite comunități de utilizatori, în special comunitatea științifică.